Bale Akademi MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur
Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Bale Kursu Açma Şartları – MEB Onaylı Kurs Açma Süreci

Bale Kursu Açmak İçin Yapılması Gerekenler

Bir bale kursu açmayı mı hayal ediyorsunuz? Eğer isterseniz bu hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz… Çocuk ve yetişkinlere özel bale dersi veren bir kuruma sahip olarak içinizdeki dans tutkusunu ortaya çıkarabilir, stüdyonuzda esnek, zinde ve canlı dansçılar yetiştirebilirsiniz. Peki, tüm bu süreci nasıl yöneteceğinizi biliyor musunuz?

Birbirinden estetik balerin ve baletler yetiştirebileceğiniz bir bale okulu açmak için gerekenler ve bale özel kurs açma şartları hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz yazımıza göz atabilir; kurallara ve yasalara uygun, faydalı ve talep gören bir bale kursuna sahip olabilirsiniz.

[widget-181]

Bale Özel Kurs Açma Şartları

“Bir bale kursu açmak istiyorum ama nasıl bir yol izleyeceğimi bilemiyorum.” diyorsanız ilk olarak MEB bale kurs açma standartlarını karşılamanız gerektiğini söyleyebiliriz. Bale kursu açma şartları 2022 yılı itibariyle Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde şu şekilde açıklanmıştır:

 • Bale kursu açmak isteyen kişilerin üniversitelerin eğitim fakültesinden mezun olması ya da öğretmen/uzman olduğunu kanıtlayan belgeye sahip olması gerekmektedir.
 • Ders araları için teneffüs zamanları belirlenmeli, bu süreçte öğrencilerin vakit geçirebileceği sosyal alanlar bulunmalıdır.
 • Bale kursu açmak için sınıflar en az 16 kişilik kontenjana sahip olmalıdır.
 • Bale kursunda en az 10 m2 büyüklüğünde müdür odası, 8 m2 büyüklüğünde öğretmenler odası, 15 m2 büyüklüğünde minimum 2 derslik, programlar arasında uygulama gerektiren bir ders var ise en az 20 m2 büyüklüğünde uygulama sınıfı, kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklük ve nitelikte bir kitaplık, kontenjanın 30 öğrenciyi geçmediği durumlarda en az 2, geçtiği durumlarda ise en az 4 ayrı WC ve lavabo olması zorunludur.
 • Bale kursu; bağımsız girişi bulunan bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve/veya üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda açılmalıdır.
 • Bale kursu olarak planlanan taşınmazın deprem ve afetlere karşı uygunluk alması gerekmektedir.
 • Bale özel kurs açma yönetmeliği uyarınca 30 m2’den küçük olmayacak şekilde ayrı bir kütüphane tasarlanmalı, verilecek eğitimlere yönelik kitaplar bulundurulmalıdır.

Bale Kursu Açmak İçin Gerekli Evraklar

Ailelerden gelen yoğun talep ile birlikte her geçen gün sayısı artan bale kursları için gerekli şartları karşılayan girişimcilerin, başvuru sürecinde hazır bulundurması gereken evraklar şu şekildedir:

 • Form dilekçe
 • TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan
 • Kurucu tüzel kişi ise amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
 • Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği
 • Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı
 • Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyan
 • Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile  Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar  için Bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si
 • Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan 3 nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve cd’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı
 • Yönetici çalışma izin teklifi ve tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan
 • Kurum binasının tapu fotokopisi veya okul türlerine göre kira sözleşmesinin milli eğitim md. onaylı örneği
 • Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor
 • Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor
 • Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik rapor
 • Yabancı uyruklular tarafından doğrudan veya ortaklık yoluyla açılacak milletlerarası okullar için bakanlar kurulu izni
 • Milletlerarası okullar için denklik belgesi

Bale Kursu Açmak İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Bale özel kurs açma şartlarını karşılayan ve bale kursu açmak için gerekli belgeleri hazırlayan girişimciler, valilik veya kaymakamlığa başvuru yapabilmektedir. Müracaat esnasında kurucu kişiye, üzerinde tarih yazan bir belge ibraz edilmekte, bu tarihten itibaren 3 iş günü içinde de dosya valiliğe gönderilmektedir. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen en az 2 il eğitim denetmeni ile bale kursu açmak üzere yapılan başvurunun yönetmeliklere uygun olup olmadığı değerlendirilmekte ve bunun sonucunda da 15 gün içinde inceleme raporu düzenlenmektedir.

Raporda herhangi bir olumsuz durumun yer almaması halinde bale kursu dosyası 5 gün içinde Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmekte; 5 iş günü içerisinde kurum açma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmektedir.

Bale Akademi Franchising Veriyor!

Bale Akademi franchise sistemi sayesinde MEB bale kurs açma fikirlerinizi hayata geçirmek için yasal süreçlerin yorucu ve zahmetli formaliteleriyle uğraşmanıza hiç gerek yok! Kurs açma süreçlerinden eğitim programlarına, personel oryantasyonundan ders materyali teminine, mali düzenden satış pazarlama ekibinin kurulmasına kadar tüm gereklilikleri biz halledelim, siz hayallerinizi zahmetsizce gerçekleştirmenin tadını çıkarın!

Yasal süreçlerinizi profesyonel bir danışmanlık desteği ile yürüterek sorunsuz bir şekilde bale kursu sahibi olabilir, bale okulu açmak için gerekenleri hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Bize yalnızca “Bale kursu açmak istiyorum” demeniz yeterli!

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 80